1. Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

-      Одделение за албански, турски, српски, ромски, влашки и босански јазик;
-      Одделение за мир и правата на децата на сите заедници.

Одговорен: Исмаил Демировиќ
Телефон: 3-140-156
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Замена: Аџер Иметовска
Телефон: 3-140-156
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 

2.  Педагошка служба

Сектор за учебници со две одделенија:
-    Одделение за подршка на Националната комисија за учебници и на рецензионите комисии;
-    Одделение за издавање на учебници;

Одговорен: Мерита Исеин
Телефон3-140-176
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Замена: Елизабета Лотиќ
Телефон: 3-140-175
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Одговорен за учебниците: Наташа С. Тоскоска
Телефон:3-140-139
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 

3. Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат

Во Инспекторат има два сектори и тоа:

I.   Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование,

Во Секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование има десет одделенија и тоа:
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во пелагониски плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во вардарски плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во североисточен плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југозападен плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југоисточен плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во полошки плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во скопски плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во источен плански регион;
-    Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во специјализирани воспитно- образовни институции во Република Македонија;
-    Одделение за подршка на инспекторатот и анализа на квалитетот на наставата.

II.   Сектор за инспекциски надзор во високото образование и научните институти, ученичките и студентските домови.

Во Секторот за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови има две одделенија и тоа:
-    Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во полошки, скопски, североисточен, источен и југоисточен плански регион;
-    Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во југозападен, пелагониски и вардарски плански регион.

http://dpi.mon.gov.mk/

Одговорен: Бесим Алија
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Телефон: 3-140-126
Замена: Звездана Тортевска
Телефон: 3-116-772
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 

4. Биро за развој на образованието

тел. ++389 2 3064 131
факс ++389 2 3061 057
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

http://www.bro.gov.mk/