МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Педагошка служба

 

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за авторски тимови за основно и средно образование

 

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим  до Архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 09.10.2015 година. (пријавата може да се преземе тука).

Министерството за образование и наука ги известува заинтересираните дека не е обврзано да склучи договор со авторските тимови.

Авторски тимови ќе се формираат за следните наставни предмети: 

 

1.  Бизнис и претприемништво за IV година на гимназиското и средното уметничко        образование,

2. Иновации за IX одделение во деветгодишно основно образование.