Спортската академија по петти пат започнува потрага по спортски таленти во Република Македонија, кои што ќе бидат дел од ДСУ „Спортска академија“ во паралелки за фудбал, ракомет, кошарка и тенис за учебната 2016/2017 година, кои освен во Скопје, предвидени се и како истурени паралелки во следните општини:

1. СОУ „Кузман Шапкарев“Битола - паралелки за ракомет, фудбал и тенис
2. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес - паралелки за ракомет и фудбал
3. СОУ „Гостивар“ Гостивар - паралелки за ракомет и фудбал
4. СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци - паралелка за кошарка 5.ОУТУ „Ванчо Питошески“Охрид - паралелки за ракомет, фудбал и кошарка
6. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп - паралелки за ракомет и фудбал 7.СОУ „Никола Карев“ Струмица - паралелки за фудбал и кошарка
8 СОСУ „Моша Пијаде“ Тетово- паралелка за фудбал
9. СОУ „Коле Нехтенин“ Штип - паралелка за фудбал

Целта на Спортската академија е учениците, спортски таленти да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да станат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис.

Учениците ќе бидат подложени на посебна, специјално за оваа намена, креирана програма за образование и тренинг.За работа со учениците ќе бидат ангажирани стручни тимови составени од тренер и негов заменик и физиотерапевт. Кандидатите за упис во прва година, во средно училиште ќе бидат селектирани од стручна комисија.

Селекцијата ќе се врши по региони низ цела територија на Република Македонија и ќе се одвива во фази:
- Скаутирање од стручни лица
- Селекција од стручен тим
- Тестирање на психофизичките способности од страна на стручна комисија

На учениците кои ќе бидат примени, а кои не се од регионот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување и храна, а превоз до училиштето и до спортските терени ќе биде обезбеден за сите ученици, во согласност со закон.

Листата на локации и датуми на кои ќе се врши првичната селекција како и листата на одговорни контакт лица за секој спорт од конкретната Спортска федерација е следната:


За спортските паралелки по фудбал
(Фудбалска федерација на Македонија)

Гостивар (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кичево)

Место: Терен на општина Гостивар со вештачка трева – Гостивар,

Датум: 26.04.2016г, 15:00 часот;

Почеток: 15.00 часот

Собир и евидентирање: 14.00ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016 г. кај регионалниот координатор Арѓент Беќири 078/225-555

Тетово (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: нема)

Датум:26.04.2016г,

Место: терен на општина Тетово, со вештачка трева

Почеток:10.00ч

Собир и евидентирање: 09.00 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016 г. кај регионалниот координатор Фисник Хисени 070/769-466

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга и Дебар)

Датум: 06.05.2016г

Место: терен на Општина Охрид со вештачка трева Билјанини Извори,

Почеток: 12:00 ч,

Собир и евидентирање: 11.00 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Гоце Толески 078/208-604

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар и Ресен)

Датум: 27.04.2016 г

Место: терен на Општина Битола со вештачка трева,

Почеток:15:00 ч,

Собир и евидентирање: 14.00 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Лазo Гаштаров 076/282-070

Прилеп (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Крушево, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино)

Датум: 27.04.2016г

Место: терен на Општина Прилеп со вештачка трева

Почеток: 12:00 ч,

Собир и евидентирање: 11.00 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Тони Наумоски 078/308-575

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гевгелија, Валандово, Радовиш, Дојран, Берово, Пехчево, Миравци и Демир Капија)

Датум:28.04.2016г

Место: стадион „Младост“ или терен на Општина Струмица со вештачка трева

Почеток: 15:30ч,

Собир и евидентирање: 14.30 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Васко Георгиев 075/259-453

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Кратово, Крива Паланка и Македонска Каменица)

Датум:28.04.2016г,

Место:терен на Општина Штип, со вештачка трева

Почеток: 10:00ч,

Собир и евидентирање: 09.00 ч,пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Димитар Маџунаров 078/476-715

Велес (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Градско)

Датум:04.05.2016г,

Место: тренинг центар на ФФМ- терени со вештачка трева во Скопје – организиран превоз од ФФМ за поаѓање ќе ги информира координаторот Почеток 17:00 ч

Собир и евидентирање: 14.30 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Димитар Здравковски 071/274-402

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово)

Датум: 04.05.2016г Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева

Почеток: 10:00 ч,

Собир и евидентирање: 09.00 ч, пријавување најдоцна до 22.04.2016г. кај регионалниот координатор Марјан Јовановски 078/748-915

За сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција, втор круг на селекции ќе се организира во деновите 24,25 и 26 мај 2016г на Тренинг Центарот на ФФМ со почеток во 11.00ч, а превозот на кандидатите ќе биде организиран од страна на ФФМ преку регионалните координатори.

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МФФ за сезона 2015/2016

За спортските паралелки по ракомет
(Ракометна федерација на Македонија)

Штип, (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струмица, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Берово, Пехчево, Делчево, Виница, Гевегелија, Богданци, Македонска Каменица и Дојран)

Датум: 14.05.2016г Место: спортска сала при СОУ „Коле Нехтенин“-Штип

Почеток: 11:00 ч Контакт лице: Дејан Величков 072/320-493

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Прилеп, Кавадарци, Неготино, Македонски Брод и Крушево)

Датум: 16.05.2016г Место: спортска сала при СОУ „Кузман Шапкарев“ – Битола

Почеток: 12:00 часот Контакт лице: Мише Силјанов 070/303-861

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга, Кичево, Ресен)

Датум: 15.05.2016г

Место:спортска сала при ООУ „Григор Прличев“ – Охрид

Почеток: 11:00 ч Контакт лице: Александра Џамцовска 076/710-876

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Куманово, Тетово, Гостивар)

Датум: 21.05.2016г и 28.05.2016г Место: Спортска сала „Народни херои“ (при ФФК) Скопје

Почеток: 10:00 ч

Контакт за дополнителни информации: Силвана Карбеска 078/276-003

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МРФ за сезона 2015/2016.

За спортските паралелки за кошарка
(Македонска кошаркарска федерација)

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово и Крива Паланка)

Датум: 25.04.2016г Место: спортска сала “Независна Македонија” – општина Кисела Вода,

Почеток: 13:00 ч,

Собир и евидентирање: 12.00ч, пријавување во спортска сала “Независна Македонија” – општина Кисела Вода

Гостивар (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кичево, Тетово, Охрид и струга)

Датум: 26.04.2016г Место: спортска сала “Младост”

Почеток: 13:00 ч,

Собир и евидентирање: 12.00ч, пријавување во спортска сала “Младост”

Кавадарци (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Хисар, Гевгелија, Прилеп, Ресен и Битола)

Датум: 27.04.2016г Место: спортска сала “Јасмин”

Почеток: 13:00 ч,

Собир и евидентирање: 12.00ч, пријавување во спортска сала “Јасмин”

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање Делчево, Виница, Кочани, Берово, Штип, Валандово, Радовиш и Пробиштип)

Датум: 28.04.2016г Место: спортска сала “Парк”

Почеток: 13:00 ч,

Собир и евидентирање: 12.00ч, пријавување во спортска сала “Парк”


Контакт за дополнителни информации:
-Кристина Поповска тел : 075/ 32 88 90 Е-маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
- Соња Спасовска тел : 075/ 44 44 76 Е-маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МКФ за сезона 2015/2016

За спортската паралелка за тенис
(Македонска тениска федерација)


Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар и Маврово и Ростуше)

Датум: 06.05.2016г Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје

Почеток: 10:30 ч,

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар, Крушево, Прилеп, Ресен, Вевчани, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга)

Датум: 07.05.2016г

Место: ТК Битола – Битола, ул. Цане Василев 2/22 – Битола

Почеток: 10:30 ч.

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Свети Николе, Кратово, Берово, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Кочани, Пехчево, Пробиштип, Валандово, Гевгелија и Дојран)

Датум: 08.05.2016г Место: ТК Триумф ул. Брегалничка бб – Штип (до градскиот базен)

Почеток: 10:30 ч.


Втора селекција: за сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција


Датум: 20.05.2016г Место: ТК Југ – Градски Парк бб – Скопје П

очеток: 10:30 часот.
Контакт за дополнителни информации: Томе Гигов 078/200-287 и Горан Шевченко 070/233-243; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

За сите спортови, контакт лица од Министерството за образование и наука се:
-Дана Бишкоска 075/346-973
-Нуран Кадриу Џамбази 076/445-059
-Пенка Мантова Здравковска 076/485-054


Секој кандидат е должен да пристигне и да го потврди своето присуство на местото каде што ќе се одвива селекцијата најмалку 30 мин пред почетокот на истата.
Сите кандидати/ученици, за сите спортови, кои ќе ја поминат првата фаза на селекција ќе бидат информирани за терминот за следната фаза на селекција.

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook