Се информираат сите заинтересирани македонски граѓани дека во тек е конкурс за доделување на стипендии за академската 2016/2017 година за втор и трет циклус на студии во Француската Република.

Стипендиите ги обезбедува Владата на Француската Република и истите ги покриваат трошоците за школарина, како и животните трошоци за период од максимум 9 месеци, а вклучуваат и здравствено осигурување.

Приоритетот ќе им биде даден на кандидати за студии кои не постојат во Република Македонија.

Краен рок за пријавување е 30 април 2016

Повеќе информации на следниот линк: http://www.ifs.mk/mk/Home/StudyFranceContent/868

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook