header-mk

Екстерно Тестирање

 Упатство за примена на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на предмети за кои не може да се врши екстерно проверување во основните училишта.

 

Упатство за примена на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на предмети за кои не може да се врши екстерно проверување во средните училишта - за наставниците кои се задолжени да водат збирка на докази.

 

 

 

 *Ве молиме детално да ги разгледате правилниците, упатствата и ЧПП одделот, и потоа ако имате неразјаснети прашања или проблеми да контактирате некое од соодветните лица за контакт наведени подолу.

 

 

Одговорни лица за ЕЕТ (Електронско Екстерно Тестирање):

 

Контакт лица од БРО (Биро за развој на образованието) за процесот на екстерното тестирање:

Лилјана Самарџиска 075/284-332
Ајше Ајрудали 070/276-198
Ајше Селмани 076/445-959

 

Контакт лица од ЦСОО (Центар за стручно образование и обука) за екстерното тестирање:

Лепа Трпечевска 078/396-131
 

Контакт лица од ДИЦ (Државен Испитен Центар) за екстерното тестирање:

Билјана Тодорческа 076/490-315
Христијан Мицески 076/490-314

 

Контакт лица од секторот Основно и средно во МОН:

Абаз Фетиши 076/298-320
Савче Здравковска 071/229-057
Авдиљ Исман 072/249-461

 

Контакт лица за техничка подршка:

Аце 072/249-606
Дамјан 072/249-619

- дополнителни броеви за техничка подршка:

070 214 943

070 285 490

070 380 307

Министер

Spiro Ristovski 13 web

Спиро Ристовски

Министер за образование и наука на Република Македонија

misija-vizija-button-web

politika-kvalitet-web

eksterno1-baner1-4

eDnevnik-14-baner2

 

plagjati-14-baner2NaukaMK-baner-14 patent-logo1

eduvideo-14

skoool-mk-web

sportski-igri-web

e-ucebnici

domovi-web

matura-baner-14BRO-baner-14aCSOO-14-web 2 Logo_DIC

edulaws-web

1000knigi-baner-14

interaktivna-webr

              Министерство за образование      
и наука 
 ул. Св. Кирил и Методиј бр.54
 1000 Скопје
 Република Македонија


Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414    
Е-пошта: contact@mon.gov.mk      

 

 

 119931-matte-grey-square-icon-social-media-logos-facebook-logo-300x300 Придружете ни се на Facebook      

 

 


Copyright © 2014 mon.gov.mk            

Сите права се заштитени.