видео надзор

 • Видео надзор

  Видео надзор може да се врши заради:

  • заштита на животот и здравјето на луѓето
  • заштита на сопственоста
  • заштита на животот и здравјето на вработените поради природата на работата
  • контрола на влез и излез од службените или деловните простории

  Кога се врши видео надзор се истакнува ИЗВЕСТУВАЊЕ кое мора да ги содржи следниве информации:

  • дека се врши видео надзор
  • називот на контролорот кој го врши видео надзорот
  • начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видео надзор

  Граѓаните имаат право:

  • да пристапат или да добијат копија од снимката од видео надзорот, на која се снимени
  • да се информираат за целта на вршење на видео надзор
  • да знаат колку време се чува снимениот материјал

  Едукативен видео клип за видео надзор:

   

  Постер за видео надзор (преземи)

   

  Назад