Për vitin akademik 2016/2017, Instituti suedez ndan 16 bursa dedikuar për kandidatët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, për studime të magjistraturës, pjesë e studimeve të doktoraturës dhe pas - doktoraturës, hulumtime nga shumë lëmi, duke përfshirë: demokracinë, të drejtat e njeriut dhe çështjet gjinore; ekonomi dhe menaxhment; studime për mjedisin jetësorë; studime evropiane; dhe e drejta sociale dhe politike.

Bursa për studime të magjistraturës i mbulon shpenzimet e shkollimit, shpenzimet mujore të jetesës , sigurimin shëndetësor dhe pronësor, ndërsa bursistit i ndahet gjithashtu edhe kompensim për shpenzimet e udhëtimit.

Bursa për studimet e doktoraturës dhe hulumtime pas - doktoraturës i mbulon shpenzimet e udhëtimit gjatë kohëzgjatjes së programit.
Kandidatët e interesuar për bursë për studime të magjistraturës , procesi i aplikimit fillon më së voni deri më 15.01.2015. Më shumë informacione në lidhje me kushtet dhe kriteret për aplikim mund t'i gjeni në :

https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-masters-level-studies/

Afati i fundit për aplikim për kandidatët e interesuar për bursa për studime të doktoraturës ose hulumtime pas - doktoraturës është 16.01.2015 . Më shumë informacione në lidhje me kushtet dhe kriteret për aplikim mund t'i gjeni në:

https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook