Fondacioni Stipendium Hungarikum i Qeverisë së Hungarisë për vitin shkollor 2016/2017 ndan bursa për studime deridiplomike dhe pasdiplomike kryesisht nga lëmia e inxhinierisë dhe shkencave të bujqësisë ( Shtojca 1 - Call for Application, 2016-2017) .
Kriteret e pranimit: provimin pranues të dhënë.
Në qoftë se studimet realizohen në një gjuhë të huaj, kandidatët duhet të njohin gjuhën në nivel që e kërkon institucioni nikoqirë.
Nëse studimet realizohen në gjuhën hungareze, para fillimit të studimeve , studentët e pranuar , janë të obliguar të ndjekin trajnim një vjeçarë përgatitore të gjuhën hungareze në Institutin Balasi.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

1. Formular i Aplikimit ( Shtojca 1), të plotësuar dhe të nënshkruar nga kandidati
2. Biografi të shkurtër (CV Europass Format), me fotografi, në gjuhën e programit të selektuar të studimeve ose gjuhën angleze.
3. Letër motivimi ( në gjuhën hungareze ose gjuhën angleze)
4. Certifikat për njohjen e gjuhës angleze, sipas kërkesës së fakultetit të zgjedhur - programi studimor
5. Dëftesat shkollore:
a. Kopje të përfundimit të arsimit të mesëm ( me përkthim në gjuhën angleze ose gjuhën hungareze, të vërtetuar në noter)
b. Certifikat ose diplomë për përfundimin e arsimit të lartë ( të përkthyer në gjuhën angleze ose gjuhën hungareze, të vërtertuar në noter) - për kandidatët të programit të magjistraturës ose doktoraturës.
6. Kopje të pasaportës
7. Vërtetim mjeksorë
8. Plan për hulumtim ( për kandidatët për studime të doktoraturës)
9. Letër - rekomandim nga dy profesorë ( dhe dokumente tjera, në qoftë se kërkohet në aplikimin elektronik) 

Bursa mbulon shpenzimet në vazhdim:
- Shkollimin
- Bursë mujore për 12 muaj, në vlerë prej 40 460 HUF për studentët në studime deridiplomike dhe magjistraturë, ndërsa 100 000 HUF në muaj për studime të doktoraturës
- Akomodim, nëse e siguron institucioni i lartë arsimor ose kompenzim prej 30 000 HUF
- Sigurim shëndetësor

Mënyra e aplikimit: Formulari për aplikim ( mund të shkarkohet nga faqa e internetit : www.stipendiumhugaricum.hu). Pakoja e dokumenteve të kompletuara për aplikim dorëzohen në mënyrë elektronike në internet faqen e njejtë, ku sistemi online është i hapur nga muaji janar 2016, ndërsa afati i fundit për dorëzim është 1 mars 2016.

Kjo pako e njejtë të dorëzohen në formë - dokument në 1 ekzemplar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr.54 - Shkup, afati i fundit është 10 mars 2016.

Informacione më të hollësishme për kriteret dhe kushtet për ndarjen e bursave janë dhënë në materialin informativ në Shtojca 1 ose në www.stipendiumhugaricum.hu. e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Annex1_Call_for_Applications_2016_2017.pdf , 2016-2017 (Stipendium Hungaricum- Study in Hungary)

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook