Ministria për Arsim dhe Shkencë njofton se Qeveria e Rumanisë për vitin akademik 2015/16, ndan 85 bursa për shtetas të huaj për studime të rregullta  deridiplomike (cikli 1), postdiplomike (cikli 2) dhe doktoraturë (cikli 3), në universitetet shtetërore në Rumani .

Studime prioritare:shkenca politike dhe administrative, studime arsimore, kultura dhe civilizimi rumun, gazetari, studime teknike, nafta dhe gazi, bujqësi, mjekësi veterinare, arkitekturë, muzikë dhe art.

Gjuha e studimeve:gjuha rumune, ndërsa për kandidatët që nuk e dinë gjuhën rumune organizohet  një kurs përgatitor njëvjeçar para fillimit të studimeve. 

Bursa i mbulon shpenzimet për

-          Pagesa për shkollim

-          Akomodim (sipas mundësisë në konvikt studentor)

-          Një pagë mujore në para prej 65 euro për ciklin 1; 75 euro për ciklin 2; dhe 85 euro për ciklin 3; ekuivalente në valutën rumune.

             

Shpenzimet për ushqim, transportin lokal dhe ndërkombëtar dhe shpenzimet tjera personale sigurohen nga vetë kandidatët .

Formularët për aplikim dhe dokumentet e nevojshme dorëzohen drejtpërdrejt në Ministrinë për Punë të Jashtme (MPJ) ose në Ministrinë për Arsim Kombëtar të Rumanisë.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 15 mars 2015

                Informacione më të hollësishme në lidhje me studimet dhe kushtet, mënyrën dhe formularët për të aplikuar për këto bursa, si dhe një listë e universiteteve mund të merren në adresën e internetit:  http://www.mae.ro.en/node/10251

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook