Ambasada e Republikës së Sllovakisë në Shkup  publikon thirrje për aplikim për bursë në kuadër të Programit Kombëtar për Mobilitet: (Slovak National Mobility Programme).

Thirrja mbështet qëndrimin studimor të studentëve të huaj në kuadër të studimeve deridiplomike, studime të magjistraturës dhe studime të doktoraturës  për vitin akademik 2020/2021.

Pala maqedonase dhe sllovake do të shkëmbejnë studentë në kuadër të programeve të akredituara studimore të ciklit të parë, dytë dhe ciklit të tretë të studimeve me kohëzgjatje  gjithësej tridhjetë (30) muaj në vit. Kuota e përgjithshme mund të ndahet në periudha më të shkurtëra në kohëzgjatje prej 3 deri në 10 muaj për kandidatë. Njohja e gjuhës së vendit nikoqir ose njohja e një gjuhe tjetër e përzgjedhur e pranueshme për institucionin do të jetë kusht për këtë shkëmbim.

Programi  sllovakë do të sigurojë

- studime pa pagesë;

- bursë në përputhje me dispozitat ligjore në vendin nikoqir;

-akomodim në konvikt për studentë me kushte të njejta si për të gjithë qytetarët. 

Shpenzimet e udhëtimit për biletë  kthyese ( me autobus) i mbulon Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Informacionet më të hollësishme si dhe kushtet për bursë gjenden në uebfaqen:https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20202021/

Fletë aplikimi si dhe dokumentacioni i nevojshëm  në dy ekzemplarë duhet të dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut më së voni deri më 10 mars 2020.


Kontakt personi - Goce Vidanovski, Sektori për shkencë dhe inovacione,

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook