Ambasada e Mbretërisë së Spanjës në Shkup njofton se Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Mbretërinë e Spanjës publikoi Konkurs për studime interuniversitare të magjistraturës në diplomaci dhe marëdhënie ndërkombëtare për vitin akademik 2019/2020 në shkollën për diplomaci në Madrid.

Kushtet, mënyra si dhe fletëaplikimi gjenden në linkun në vazhdim: https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1905.pdf
Përveç kritereve të lartëpërmendura në Konkurs, kandidatët e interesuar është e nevojshme që të plotësojnë kushtet në vazhdim:
- Kandidatët individualisht e plotësojnë fletëaplikimin dhe me dokumentacionin e nevojshëm të precizuara në Konkurs e dorëzojnë në Ambasadën e Spanjës në Shkup më së voni deri më 1 prill 2019;
- Kandidatët do t′i nënshtrohen testit për pranim i cili do të mbahet në Ambasadën e Spanjës në Shkup;
- Kandidatët duhet të posedojnë njohuri të gjuhës spanjole, ku mund të akreditohet përmes Diplomës për gjuhën spanjole si gjuhë e huaj ( DELE), niveli i mesëm në përputhje me rregullën e dytë të Konkursit.
- Në përputhje me Vendimin АUC/123/2019 prej 7 shkurt 2019, është theksuar se shkollimi publik për studime interuniversitare të magjistraturës për diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare për vitin akademik 2019/2020 në shkollën për diplomaci në Madrid është 1.250 euro. ( duke përjashtuar koston e lëshimit të Diplomës pas përfundimit të programit)


Për të gjitha informacionet më të hollësishme për studime të magjistraturës në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare për vitin akademik 2019/2020 në shkollë për diplomaci në Madrid, kandidatët e interesuar mund të kontaktojnë edhe Ambasadën e Mbretërisë së Spanjës në Shkup.

 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook