Konkurs për ndarjen e 19 bursave për studime ( të rregullta ) deridiplomike , magjistraturë, studime të doktoraturës dhe specializime ( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RP të Kinës , 18 bursa unilaterale dhe 3 bursa në kuadër të Programit Qendror- Lindor Evropian për mjekësi në Universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin studimor 2019/2020 ndan 19 bursave për studime ( të rregullta ) deridiplomike , magjistraturë, studime të doktoraturës dhe specializime ( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RP të Kinës dhe 18 bursa unilaterale) dhe 3 bursa në kuadër të Programit Qendror- Lindor Evropian për mjekësi në Universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës

Kandidatët e interesuar dokumentet në vazhdim duhet t′i dorëzojnë në tre ekzemplarë:
- Fletëaplikim ( aplikimi bëhet online në www.csc.edu.cn/studyinchina ose në www.campuschina.org numri i agjencionit 8071/ ndërsa Fletëaplikimi i plotësuar dorëzohet edhe në Ministri)
- Kopje të dëftesave për përfundimin e arsimit të mesëm ( për studime të rregullta deridiplomike) të përkthyera në gjuhën angleze ose gjuhën kineze të vërtetuara në noter.
- Kopje të diplomës për përfundimin e arsimit të lartë ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhë angleze ose gjuhë kineze të vërtetuar në noter,

- Kopje të certifikatës për dhënien e provimeve ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhën angleze të vërtetuar në noter,

- Plan për studime ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specializime)
- Dy rekomandime nga profesorë universitarë ( studime të magjistraturës , dhe deri në 800 fjalë për studime të magjistraturës dhe studime të doktoraturës ), doktoraturës dhe specializime)
- Biografi të shkurtër,
- Letër e pranimit nga universiteti i zgjedhur ( informacione më të hollësishme në htpp://www.CampusChina.org dhe www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),
- Vërtetim mjekësorë (Foreigner Physical Examination Form) plotësohet në gjuhë angleze , duhet t′i përmbajë të gjitha analizat e përmendura, të përmbajë nënshkrimin e mjekut, vulë zyrtare të Entit shëndetësor dhe fotografi të kandidatit.
-Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze ose kineze (certifikatë HSK ),
- Kandidatët të cilët paraqiten për studime në lëmin e muzikës, përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë dhe CD, me veprat e tyre muzikore ndërsa kandidatët të cilët aplikojnë për studime në art përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë edhe CD me krijimet e tyre artistike ( 2 vizatime, 2 fotografi me ngjyra dhe 2 vepra sipas përzgjedhjes së tyre).
Afati i fundit për aplikim është 01.04.2019
Informacionet më të hollësishme në tel : 02 3140 185 / kontakt personi : Ollga Dukovska Atov, dhe në http/www.campuschina.org ose http//en.csc.edu.cn/studyinchina.
Kandidatët të cilët do të pranohen, studimet do t'i fillojnë nga shtatori i vitit 2019.
Përzgjedhja e kandidatëve do ta bëhet nga ana e Ambasadës së RP të Kinës në Shkup.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook