Twining projekti “ Përmirësimi i mëtutjeshëm i sistemit për zhvillimin dhe implementimin e Kornizës Nacionale të kualifikimeve “, nr.ref: MK13 IPA SO 02 15,i cili realizohet në kuadër të Instrumentit për mbështetje Para - qasëse (IPA) Komponenta IV- zhvillimi i resurseve njerëzore 2007 - 2013 kërkon angazhimin e: 
1) Përkthyes/interpretues me kohë të plotë
Qëllimi i projektit është që të përforcohen kapacitetet nacionale për funksionimin efikas të sistemit për Kornizë nacionale të kualifikimeve. 
Kohëzgjatja e marrëveshjes: 3 muaj ( periudha prej : 21 korrik deri më 17 tetor 2017)
Lokacioni: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Shën Kirili dhe Metodi nr. 54, 1000 Shkup 
Data e punësimit 21 korrik 2017.
Personat të cilët kanë pasur çfarë do lloj marrëveshje për angazhim në administratën shtetërore gjatë gjashtë muajve të mëparshëm nuk do të merren parasysh për këtë pozitë. 
Informacione më të hollësishme gjenden në dokumentin e bashkangjitur në gjuhën maqedonase dhe gjuhën angleze

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook