Njoftohen të gjithë të interesuarit se Byroja për Njohje Akademike dhe Këmbim Ndërkombëtar e Republikës së Polonisë për vitin 2017 ofron katër bursa për pjesëmarrje në shkollat verore nga gjuha polake, që do të mbahen në Bjalistok (05.07-25.07.2017) dhe Selesija (31.07.-27.08.2017).

Aplikimi zgjat deri më 01.05.2017, ndërsa kandidatët e interesuar deri në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Sektori për Shkencë dhe Inovacione, Njësia për Bashkëpunim Ndërkombëtar, ( Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 Shkup), në dy ekzemplarë të dorëzojnë dokumentet në vazhdim:

- Formular të plotësuar për pjesëmarrje në shkolla verore;
- Biografi të shkurtër;
- Diplomë për përfundimin e arsimit të lartë;
- Për studentët: vërtetim se është studentë i rregullt;
- Letër motivimi.

Bursa i mbulon të gjitha shpenzimet e shkollimit, akomodimit dhe ushqimit në mensën e studentëve, ndërsa shpenzimet e rrugës i mbulon vetë kandidati. 
Fletëaplikimet e pa plotësuara dhe të dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.
Kontakt personi - Goce Vidanovski ( 02 ) 3140185

Dokumentet: 
Fletëparaqitje 
Fletëaplikimet në gjuhën polake 
Fletëaplikim në gjuhën angleze
Listë e universiteteve në Poloni

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook