Në bazë të Programit për bashkëpunim nga fusha e shkencës, teknologjisë dhe arsimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Shkencës, Arsimit dhe Sportit të Republikës së Kroacisë, nënshkruar më 23 shkurt 2015 në Shkup, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë shpall:

KONKURS
për ndarjen e bursave njësemestrale për studime paradiplomike/diplomike dhe specijalizime në Republikën e Kroacisë për vitin akademik 2017/2018


1.Dy (2) bursa njësemestrale për studime paradiplomike /diplomike për studimin e gjuhës dhe letërsisë kroate.

2. Deri tetë (8) muaj bursë për vizita studimore, me kohëzgjatje të ndarë prej 1-2 muaj. 
3. Dy (2) bursa për kurs veror të gjuhës dhe letërsisë kroate në kuadër të Shkollës sllave të Zagrebit.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

Për pikën 1 janë të nevojshme dokumentet në vazhdim:

1. Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) në http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2. Fotografi nga Letërnjoftimi, vendosur në Formularin për aplikim;
3. Fotokopje të Pasaportës;
4. CV, ( format evropian)
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
5. Kopje të dy semestраве të fundit në institucionin e vendit ( kopje nga studimet deridiplomike/diplomike , (kopje nga programi BA/BSc);
6. Letër motivimi ;
7. Rekomandim nga institucioni përkatës i vendit, të vërtetuar dhe të nënshkruar nga personi përgjegjës;
8. Vërtetim se është studentë i rregullt;
9. Vërtetim mjeksorë.

Për pikën 2 janë të nevojshme dokumentet në vazhdim:

1. Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) në http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2. Fotografi nga Letërnjoftimi, vendosur në Formularin për aplikim;
3. Fotokopje të Pasaportës;
4. CV, ( format evropian) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
5.. Lista e publikimeve;
6. Kopje e Diplomës me titullin më të lartë që posedon kandidati së bashku me një dokument shoqërues përkatëse nga partneri;
7. Plan i punës preciz dhe i hollësishëm maksimum 2 faqe 
8. Certifikatë për njohjen e gjuhës kroate - përveç nëse është rënë dakord që programi i propozuar të jetë në gjuhë tjetër. ( të bashkëngjitet në letrën e ftesës);
9. Dy rekomandime nga profesorë kompetentë/ ekspert nga fusha e hulumtimit;
10. Ftesë nga ana e Institucionit në Kroaci;
11. Vërtetim mjekësorë.

Për pikën 3 janë të nevojshme dokumentet në vazhdim:


1. Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshme të dorëzohet edhe në formë elektronike) në http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/
2. Fotografi nga Letërnjoftimi, vendosur në Formularin për aplikim;
3. Fotokopje të Pasaportës;
4. CV, ( format evropian)
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
5. Kopje të Diplomës me titullin më të lartë që posedon kandidati;
6. Letër motivimi;
7. Letër rekomandimi
8. Dëshmi për njohjen e gjuhës kroate (minimum A2)


Vërejtje:Formulari për aplikim i cili është pjesë përbërëse e këtij Konkursi, përveç formës elektronike, është e nevojshme që të plotësohet dhe të shtypet në tre ekzemplarë, së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të lartë përmendur në tre ekzemplarë të dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës më së voni deri më 14 prill 2017.


Informacione më të hollësishme mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Rr. Kirili dhe Metodi nr.54 Shkup, tel 076 485 044, kontakt personi Biljana Vasileska.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook