Akademia sportive për herë të pestë fillon kërkimin për talentët sprotiv në Republikën e Maqedonisë, të cilët do të jenë pjesë e ShMSh “Akademia sportive” në paralelet për fudboll, hendboll, basketboll dhe tenis për vitin shkollor 2016/2017, të cilat përveç se në Shkup, janë të parashikuara edhe si paralele të shpërndara në komunat vijuese:
 
1. ShMK „Kuzman Shapkarev” Manastir – paralele për hendboll, fudboll dhe tenis
2. ShMK “Koço Racin” Veles -  paralele për hendboll dhe fudboll
3. ShMK “Gostivar” Gostivar - paralele për hendboll dhe fudboll
4. SHMK?? “Gjorçe Petrov” Kavadar - paralele për basketbool
5. OUTU “Vamço Pitosheski” Ohër - paralele përhendboll, fudboll dhe basketboll
6. ShMK Gjimnazi “Mirçe Acev” Prilep ¬- paralele për hendboll dhe fudboll       
7. ShMK ”Nikolla KArev” Strumicë - paralele për fudboll dhe basketboll
8. ShMK? “Mosha Pijade” Tetovë - paralele për fudboll
9. ShMK “Kole Nehtenin” Shtip - paralele për fudboll
 
Qëllimi i Akademisë sportive është që nxënësit, talentët sportive të aftësohen të arrijnë rezultate kulmore dhe të përgatiten nga mosha më e re që të bëhen anëtarë të ekipeve sportive kombëtare për fudboll, hendboll, basketboll dhe tenis.


Nxënësit do t’i nënshtrohen një program të veçantë, të krijuar enkas për këtë qëllim për arsim dhe trajnim. Për punën me nxënësit do të angazhohen ekipe profesioniste të përbëra nga trajneri dhe zëvendësi i tij dhe fizioterapeuti. Kandidatët për regjistrim në vitin e parë, në shkollën e mesme do të përzgjidhen nga komisioni profesional.


Përzgjedhja do të bëhet sipas rajoneve nëpër të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe do të zhvillohet në faza:
- Skautimi nga personat profesionist
- Përzgjedhja nga ekipi profesionist
- Testimi i aftësive psikofizike nga ana e komisionit profesionist.


Nxënësve të cilët do të pranohen, ndërsa të cilët nuk janë nga rajoni ku ata do ta vizitojnë mësimin, do t’ju mundësohet vendosje dhe ushqim, ndërsa transferimi deri në shkollë dhe deri te terrenet sportoive do të sigurohet për të jithë nxënësit, në përputhje me ligjin.
Lista e lokacioneve dhe datave në të cilat do të kryhet përzgjedhja fillestare si edhe lista e kontakt personave për secilin sport nga Federata sportive konkrete është si vijon:


Për paralelet sportive për fudboll
(Federata e Fudbollit e Maqedonisë)


Gostivar (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Kërçovë)
Vendi: Terreni i komunës Gostivar me bar artificial - Gostivar,
Data: 26.04.2016, ora 15:00;
Fillimi: 15.00 часот
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 14.00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Argjent Beqiri 078/225-555


Tetovë (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: nuk ka)
Data: 26.04.2016,
Fillimi: 10.00 часот
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 09.00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Fisnik Hiseni 070/769-466
Ohër (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje:Strugë dhe Dibër)  

Data: 06.05.2016,
Vendi: terreni i komunës Ohër me bar artificial Biljanini Izvori (Burimet e Biljanës)
Fillimi: 12.00 часот
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 11.00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Goce Toleski 078/208-604
Manastir (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Demir Hisar dhe Resnjë)   

Data: 27.04.2016
Vendi: terreni i komunës Manastir me bar artificial,                                                   

Fillimi: 15.00 часот
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 14.00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Llazo Gashtarov 076/282-070


Prilep (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Krushevë, Makedonski Brod, Kavadar dhe Negotinë)                                                                                                 

Data: 27.04.2016
Vendi: terreni i komunës Prilep me bar artificial                                                        

Fillimi: 12.00 часот
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 11.00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Toni Naumoski 078/308-575
Strumicë (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Gjevgjeli, Vallandovë, Radovish, Dojran, Berovë, Pehçevë, Miravci dhe Demir Kapi)                

Data:28.04.2016
Vendi:stadiumi “Mlladost” ose terreni i komunës Strumicë me bar artificial         

Fillimi: ora 15:30
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 14.30, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Vasko Georgiev 075/259-453


Shtip (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Koçani, Vinicë, Sveti Nikole, Probishtip, Dellçevë, Kratovë, Kriva Pallankë dhe Makedonska Kamenicë)
Data:28.04.2016,
Vendi: terreni i komunës Shtip me bar artificial                                                

Fillimi: 102.00 часот
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 09.00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Dimitar Maxhunarov 078/476-715

Veles (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Gradsko)  

Data:04.05.2016,
Vendi: Qendra e trajnimit e FFM - terreni me bar artificial në Shkup – transporti i organizuar nga FFM. Për nisjen do ti informon koordinatori                                      

Fillimi: ora 17:00
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 14:30, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Dimitar Zdravkovski 071/274-402

Shkup (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Kumanovë)
Data: 04.05.2016                                                                                                         

Vendi: Qendra e trajnimit e FFM - terreni me bar artificial në Shkup                                                                 

Fillimi: ora 10:00,
Grumbullimi dhe evidentimi: ora 09:00, paraqitja më së voni deri në 22.04.2016 te koordinatori komunal Marjan Jovanosvski 078/748-915
Për të gjithë kandidatët të cilët do të kalojnë përzgjedhjen e parë, raundi i dytë do të organizohet në datat 24,25 dhe 26 maj 2016 në Qendrën e trajnimit të FFM-së me fillim në orën 11.00, ndërsa transporti i kandidatëve do të organizohet nga ana e FFM nëpërmjet të koordinatorëve rajonal.


*Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë vërtetimin për kontrollin mjekësor të kryer nga instituti i autorizuar për mjekësi sportive ose të dorëzojnë licencë individuale për regjistrim për klub në FFM për sezonin 2015/2016


Për paralelet sportive për hendboll
(Federata e Hendollit e Maqedonisë)


Shtip, (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Strumicë, Probishtip, Radovish, Sveti Nikollë, Berovë, Pehçevë, Dellçevë, Vinicë, Gjevgjeli, Bagdanci, Makedonska Kamenicë dhe Dojran)                                                                                                  

Data: 14.05.2016                                                                                                         

Vendi: salla sportive pranë ShMK “Kole Nehtenin”- Shtip 

Fillimi: ora 11:00                                                                                                                  

Kontakt personi: Dejan Veliçkov 072/320-493


Manastir (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Prilep, Kavadar, Negotinë, Makedonski Brod dhe Krushevë)
Data: 16.05.2016                                                                                                                 

Vendi: salla sportive pranë ShMK “Kuzman Shapkarev” – Manastir                        

Fillimi: ora 12:                                                                                                           

Kontakt personi: Mishe Siljanov 070/303-861
Ohër (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Strugë, Kërçovë, Resnjë)          

Data: 15.05.2016                                                                                                                  

Vendi: salla sportive pranë ShFK “Grigor Përliçev” - Ohër                                      

Fillimi: ora 11:00                                                                                                                   

Kontakt personi: Aleksandra Xhamcovska 076/710-876      


Shkup (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Veles, Kumanovë, Tetovë,Gostivar )                                                                                                                      

Data: 21.05.2016 dhe 28.05.2016                                                                                                          

Vendi: salla sportive “Narodni heroi” (pranë FKF) Shkup                                      

Fillimi: ora 10:00


Kontakt për informata shtesë: Sillvana Karbeska 078/276-003


* Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë vërtetimin për kontrollin mjekësor të kryer nga instituti i autorizuar për mjekësi sportive ose të dorëzojnë licencë individuale për regjistrim për klub në FHM për sezonin 2015/2016.


Për paralelet sportive për basketboll
(Federata e Basketbollit e Maqedonisë)


Shkup (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Kumanovë dhe Kriva Pallankë)
Data: 25.04.2016                                                                                                         

Vendi: salla sportive “Nezavisna Makedonija” – komuna Kisella Vodë,                 

Fillimi: ora 13:00,                                                                                                        

Grumbullimi dhe evidentimi: ora 12.00, paraqitja në sallën sportive “Nezavisna Makedonija” – komuna Kisella Vodë


Gostivar (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Kërçovë, Tetovë, Ohër dhe Strugë)                                                                                                                            

Data: 26.04.2016                                                                                                         

Vendi: salla sportive “Mlladost”                                                                                 

Fillimi: ora 13:00,                                                                                                        

Grumbullimi dhe evidentimi: ora 12.00, paraqitja në sallën sportive “Mlladost”

Kavadar (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Veles, Demir Hisar, Gjevgjeli, Prilep, Resnjë dhe Manastir)
Data: 27.04.2016                                                                                                          

Vendi: salla sportive “Jasmin”                                                                                    

Fillimi: ora 13:00,                                                                                                        

Grumbullimi dhe evidentimi: ora 12.00, paraqitja në sallën sportive “Jasmin”


Strumicë (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Dellçevë, Vinicë, Koçani, Berovë, Shtip, Vallandovë, Radovish dhe Probishtip)                                                 

Data: 28.04.2016                                                                                                          

Vendi: salla sportive “Park”                                                                                       

Fillimi: ora 13:00,                                                                                                      

Grumbullimi dhe evidentimi: ora 12.00, paraqitja në sallën sportive “Park”            
Kontakt për informata shtesë:
-Kristina Popovska tel: 075/ 32 88 90 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Sonja Spasovska tel: 075/ 44 44 76 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


*Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë vërtetimin për kontrollin mjekësor të kryer nga instituti i autorizuar për mjekësi sportive ose të dorëzojnë licencë individuale për regjistrim për klub në FBM për sezonin 2015/2016

Për paralelet sportive për tenis
(Federata e Tenisit e Maqedonisë)


Shkup (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Veles, Demir Kapi, Kavadar, Negotinë, Kumanovë, Kriva Pallankë, Tetovë, Gostivar dhe Mavrovë dhe Rostushë)                                                                                                                     

Data: 06.05.2016                                                                                                         

Vendi: KT Jug – Shkup, Paku i qytetit pn – Shkup                                                   

Fillimi: ora 10:30,  

                                                                                                             
Manastir (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Demir Hisar, Krushevë, Prilep, Resnjë, Vevçani, Dibër, Kërçovë, Makedonski Brod, Ohër dhe Strugë)                       

Data: 07.05.2016                                                                                                           

Vendi: KT Bitola – Manastir, rruga Cane Vasilev 2/22 – Manastir                                                                              

Fillimi: ora 10:30.

Shtip (komunat e tjera që i përfshin kjo përzgjedhje: Sveti Nikollë, Kratovë, Berovë, Vinicë, Dellçevë, Makedonska Kamenicë, Koçani, Pehçevë, Probishtip, Vallandovë, Gjevgjeli dhe Dojran)


Data: 08.05.2016                                                                                                          

Vendi: KT Triumf, rruga Bregallniçka pn – Shtip (pranë pishinës së qytetit)                

Fillimi: ora 10:30.


Përzgjedhja e dytë: për të gjithë kandidatët të cilët do ta kalojnë përzgjedhjen e parë


Data: 20.05.2016                                                                                                         

Vendi: KT Jug – Shkup, Paku i qytetit pn – Shkup                                                    

Fillimi: ora 10:30.


Kontakt për informata shtesë: Tome Gigov 078/200-287 dhe Goran Shevçenko 070/233-243; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Për të gjitha sportet, kontakt persona nga Ministria e arsimit dhe shkencës janë:


- Dana Bishkoska 075/346-973
-Nuran Kadriu Xhambazi 076/445-059
-Penka Mantova Zdravkovska 076/485-054
Secili kandidat është i detyruar që të arrijë dhe të verifikojë praninë e tij në vendin ku do të kryhet përzgjishja më së paku 30 minuta para fillimit të së njëjtës.
Të gjithë kandidatët/ nxënësit, për të gjitha sportet, të cilët do të kalojnë fazën e parë të përzgjedhjes do të informohen për kohën për fazën vijuese të përzgjedhjes.
                           

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook