Në  bazë të Programit për bashkëpunim në lëmin e shkencës, teknologjisë dhe arsimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së  Maqedonisë dhe Ministrinë e Shkencës, Arsimit dhe Sportit të Republikës së Kroacisë, të nënshkruar më 23 shkurt 2015 në Shkup, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë shpall:

KONKURS

për ndarjen e bursave studimore  një semestrale para diplomike/ diplomike dhe avancime studimore në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2016/2017

1. Dy ( 2) bursa një semestrale për studime para diplomike/ diplomike për mësimin e gjuhës dhe literaturës kroate,

2.Deri në tetë ( 8 ) muaj bursa për vizita studimore, me kohëzgjatje të ndarë prej 1-2 muaj.

3. Dy (2) bursa për kurs veror nga gjuha dhe literatura kroate në kuadër të Shkollës sllave të Zagrebit.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Për pikën 1 janë të nevojshme dokumentet e më poshtme:

1.   Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) nëhttp://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.   Fotografi nga Letërnjoftimi, të vendosur në formularin për aplikim;

3.   Fotokopje të pasaportës;

4.   CV, ( në formë evropiane);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

 5. Kopje të dy semestrave të fundit të kryer në institucionin vendor  ( kopje nga studimet deridiplomike/ diplomike, ( kopje nga program BA/BSc);

 6. Letër motivimi; 

7.Rekomandim nga institucioni përkatës nga vendi, të vërtetuar dhe të nënshkruar nga  person i autorizuar;

8. Vërtetim - studentë i rregullt;

9. Vërtetim mjeksor.

Për pikën 2 janë të nevojshme dokumentet e më poshtme:

1.   Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) nëhttp://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.   Fotografi nga Letërnjoftimi, të vendosur në formularin për aplikim;

3.   Fotokopje të pasaportës;

4.   CV, ( në formën evropiane);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5. Lista e publikimeve;

6. Kopje të Diplomës metitullin më të lartë që posedon aplikanti, së bashku me dokumentin përkatës nga partneri;

7.Plan preciz dhe detal për punë - maksimum dy faqe;

8.Certifikatë për njohjen e gjuhës kroate - përveç nëse është dakorduar që programi i propozuar të jetë në gjuhë tjetër. ( të jetë e bashkangjitur në letrën për ftesë);

9. Dy rekomadime nga ana e profesorëve/ ekspert kompetent nga lëmia e hulumtimit;

10. Letër për ftesë nga ana e institucionit në Kroaci;

11. Vërtetim mjeksor.

Për pikën 2 janë të nevojshme dokumentet e më poshtme:

1.   Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) nëhttp://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.   Fotografi nga Letërnjoftimi, të vendosur në formularin për aplikim;

3.   Fotokopje të pasaportës;

4.   CV, ( në formën evropiane);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5.Kopje të Diplomës metitullin më të lartë që posedon aplikanti;

 6. Letër motivimi;

 7. Letër rekomandimi;

 8. Dëshmi për njohjen e gjuhës kroate.

     Shënim: Formulari për aplikim i cili është pjesë përbërëse e këtij konkursi, përveç se në formë elektronike, është e nevojshme që e plotësuar të shtypet dhe të dorëzohet  në tre ekzemplarë në formë - letër  së bashku me dokumentet e nevojshme.

Dokumentet e shënuara është e nevojshme që në tre ekzemplarë të dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, më së voni deri më 8 Prill, 2016.

Informacionet më të hollësishme mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Rr. Kirili dhe Metodi, nr.54, Shkup, tel.076 485 044, kontakt personi Biljana Vasileska.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook