REPUBLIKA E MAQEDONISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

KONKURS

për ndarjen e 16  bursave të Qeverisës së Republikës së Kinës për studime ( të rregullta)  deridiplomike , studime të magjistraturës dhe specializime

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin akademik 2016/ 2017 ndanë  16 bursa për studime (të rregullta) deridiplomike, studime të magjistraturës dhe specializime në  universitetet  shtetërore të Republikës Popullore të Kinës.

Kandidatët dokumentacionin në vazhdim duhet ta dorëzojnë në tre kopje:

-  Fletë aplikim ( aplikimi është në formë elektronike  në www.csc.edu.cn/laihuaose nëwww.campuschina.org, numri I Agjencionit 8071/ formulari  i  plotësuar  dorëzohet edhe në ministri).

- Kopje të dëftesave për arsimin  e mbaruar të shkollës së mesme ( për studime të rregullta deridiplomike) të përkthyera në gjuhën angleze ose gjuhën kineze të vërtetuara në noter.

- Kopje të diplomës për përfundimin e arsimit  të lartë ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhën angleze ose gjuhën kineze të vërtetuar në noter.

- Kopje të certifikatës për dhënien e provimeve ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhën angleze të vërtetuar në noter.

- Plan për studime ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specializime) dhe deri në 800 fjalë për studime të magjistraturës),

-  Dy rekomandime nga profesorë universitarë  ( studime të magjistraturës dhe specializime)

-  Biografi të shkurtër,

- Letër e pranimit nga universiteti i zgjedhur  ( informacione më të hollësishme në (htpp://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),

- Vërtetim mjekësorë

- vërtetim për njohjen e gjuhës angleze ose kineze (certifikatë HSK ),

- Kandidatët të cilët paraqiten për studime në  lëmin e muzikës, përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë dhe CD, me veprat e tyre muzikore ( 2 vizatime, 2 fotografi me ngjyra dhe dy vepra sipas përzgjedhjes së tyre).

Afati i fundit për aplikim është 04.04.2016

Informacione më të hollësishme mund të sigurohen në tel: 02 3140185 / kontakt personi : Ollga Dukovska Atov, si dhe në web faqen http/www.campuschina.org ose  http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

Kandidatët e pranuar, studimet do t'i fillojnë nga shtatori 2016.

Përzgjedhjen e kandidatëve do  ta bëjë Ambasada e RP të Kinës në Shkup. 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook