Речиси 500 ученици од основните и средните училишта од целата земја, денес учествуваа на националниот натпревар на Европскиот квиз на парите, кој како и во другите европски земји се одржа преку електронската платформа Кахут (Kahoot!).

- Првото место го освои Едон Хамбари од основното училиште „Исмаил Ќемали“ од Скопје, под менторство на Мерита Таири.
- Второто место го освои Андреј Шумански од основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ од Скопје, под менторство на Александра Бошковска-Спасовска.
- Третото место го освои Антонио Јорданоски основното училиште „Рампо Левката“ од Прилеп, под менторство на Илчо Јорданоски.

Квизот е проект на Европската банкарска федерација и има за цел да се мотивираат училиштата и наставниот кадар во Европа уште повеќе да вложуваат во финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години. Северна Македонија по вторпат е дел од овој значаен проект, на иницијатива и во организација на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност, а со поддршка од Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.


Заради состојбата со пандемијата на ковид-19, оваа година, националните натпревари во неколку европски земји, вклучително и во нашата, беа одржани на поинаков начин споредено со минатата година – со онлајн учество и преку индивидуален настап на учениците, без тимови. Пред одржување на натпреварот, со интерно тестирање во училиштата беа опфатени околу 5500 ученици.

Официјалното затворање на Европскиот квиз на парите за 2020 година ќе се одржи онлајн, на 16 јуни, со големо финале на англиски јазик на коешто покрај учениците, поканети се и менторите, родителите и сите други заинтересирани лица за финансиска едукација.

На овој настан ќе бидат претставени победниците на националните натпреварувања за млади на возраст од 13 до 15 години, меѓу кои е и Едон Хамбари. Европската банкарска федерација ќе го промовира и својот Извештај за финансиската писменост во Европа.

Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, Македонската банкарска асоцијација, Народната банка и Комисијата за хартии од вредност им честитаат на сите училишта, ментори и ученици коишто и покрај бројните предизвици што и ним им ги зададе корона-кризата, демонстрираа висока свесност за големото значење на вложувањето во финансиската писменост и во ваков период посветено работеа за преку Европскиот квиз на парите да се постигнат значајни резултати, коишто се и влог во натамошниот развој на македонската економија и своевидна гаранција за подготвеноста на младите генерации за активна вклученост во финансиските текови.

Искуствата што финансиските институции ги стекнуваат во текот на корона-кризата уште еднаш ја потврдуваат важноста на вложувањето во финансиската едуцираност и во поттикнувањето поголема финансиска инклузија на населението. Сите институции коишто учествуваат и го поддржуваат одржувањето на Европскиот квиз на парите во нашата земја продолжуваат со своите активности во оваа сфера, при што во димензионирањето на дел од активностите ќе се ползуваат и искуствата што се стекнуваат во овој период.

На победникот на националниот натпревар на Европскиот квиз на парите, како и на учениците коишто ги освоија второто и третото место и на нивните ментори ќе им бидат доделени пригодни награди.

 

ekp2020

 

 

На маргините на 63та сесија на Комисијата за опојни дроги одржана на 3 март во Виена, Владата на Република Северна Македонија во соработка со Владите на Босна и Херцеговина, Црна Гора, невладината “Green Crescent” и УНОДЦ организираа настан на тема “Превенција без граници: Ефективни политики за справување на Балканот со дрога”. Земјите од регионот беа претставени на ниво на амбасадор, заменик министер и државен секретар, а на настанот учествуваа и експерти од областа, како и претставници на националните поглавја на граѓанската организација „Зелена полумесечина“.

Дискусијата се одвиваше околу сегашните иницијативи и политики за борба против дрогата, постигнатите успешни резултати во минатото како и начинот на натамошно делување. Учесниците на настанот се фокусираа на потребата да се посвети особено внимание на децата и средината во која растат. Беше нагласена важноста на политиките за превенција од дрога и нивното влијание насочени кон целокупната јавност, како и потребата за континуирана едукација на различни групи во општеството. Врската помеѓу успешна превенција од дрога и процесот на зачленување во ЕУ, исто така беше нагласена.


Учесниците потенцираа дека темата за превенција на употреба на дрога не може да се третира изолирано, туку во корелација со владеење на правото, сузбивање на трговијата со дрога и останати форми на криминал, обезбедување на границите, имплементирање на програми насочени кон младите како и достапност на третман, рехабилитација и реинтеграција на корисниците на дрога. Во панелот беа вклучени различни владини сектори, граѓански организации и УНОДЦ, со што беа опфатени сите аспекти на темата.

Програмата за адолесценти (Lions Quest Skills) предводена од УНОДЦ беше посочена како добра практика за социјално емоционално учење во училиштата за да се спречи употребата на дрога кај младите адолесценти со охрабрувачки резултати во Југоисточна Европа, каде се имплементира од 2014 од страна на УНОДЦ и фондацијата Lions Club, со што до денеска се опфатени 7,700 деца, 472 едукатори/тренери во 185 училишта, 5 земји и 40 градови и општини од регионот.

Покрај тоа, УНОДЦ ги поддржува земјите од регионот во борбата против употребата на дрога преку настани за градење на капацитети и други иницијативи насочени кон зајакнување на механизмот за справување со ова големо зло на денешницата. На пример, во Босна и Херцеговина иницијативата за семејни вештини на УНОДЦ - Силни семејства ќе биде спроведена во соработка со Организацијата за услуги во заедницата „Прославете го опоравувањето“ во Сараево со почеток во мај 2020 година. Во Албанија, УНОДЦ ја поддржа организацијата на првата тренинг работилница за Универзалната Програма за Третман (УТЦ) на почетокот на 2020 година, чија цел е зајакнување на националниот систем за третман на нарушувања од употреба на супстанци во согласност со меѓународните практики и ќе ја продолжи оваа работа.

Настанот на кој присуствуваа над 90 лица, заврши со дискусија за начините за зголемување на соработката на полето на намалување на користењето на дрога и важноста на напорите во оваа област.

 

photo_panelists.jpg

„Во Интерниот оглас за унапредување на административни службеници во Министерството за образование и наука бр.02/2019 , направена е техничка грешка кај работно место под реден број 4, па наместо „УПР0101В04000, „Помлад соработник за планирање и финансирање на дејноста во науката “ треба да биде „УПР0101В04000, Помлад соработник за поддршка на науката и иновациите“.

Рокот од 5 дена за аплицирање на интерниот оглас тече од денот на објава на исправката.