Dokumentet e nevojshme për nostrifikimi:

- Dokumentet e nevojshme për nostrifikim për arsimin fillor

- Dokumentet e nevojshme për nostrifikim për arsimin e mesëm

Lutje për nostrifikim

Deklaratë për nostrifikim

Njohja e kualifikimeve të arsimit të lart:

Kërkesë për njohje të kualifikimeve të arsimit të lart në vendet e huaja

                                                                  rang lista e 500 universiteteve:

www.arwu.org
www.usnews.com
www.timeshighereducation.com/world-university