Integrimi ndëretnik në arsim
 
Arritja e një shoqërie qytetare në harmoni dhe paqë, ku të gjitha grupet etnike do janë respektuar dhe do të kenë mundësi të barabarta, është një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së RM-së. Ajo përfshin respektimin e identitetit etnik dhe interesat e qytetarëve të Maqedonisë, dhe kuptohet integrim i tërësishëm të të gjithë qytetarëve në vend.
 
Një nga segmentet në të cilin mund të bëhen ndryshime kyçe është edhe sistemi arsimor, sepse ndërveprimi i reduktuar në marrëdhëniet ndëretnike mund të shkaktojë dallime të mëdha etnike e cila do të rezultojë në izolim të bashkësive etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë.

Por, përkundër zhvillimit të bërë në sistemin arsimor gjatë dekadave të fundit dhe standardet e larta lidhur me arsimimin në gjuhën amtare, ndodhitë zhvillohen në drejtim në të cilin duhet ti kushtohet kujdes dhe të shmangen dallimet e mëdha etnike, të nxitura nga mos njohuria për njërin - tjetrin dhe nga ndërveprimi i reduktuar.

Arsimi i integruar është model i ri i arsimit që paraqet shembull për arsimimin e fëmijëve dhe të rriturve nga të gjitha bashkësitë etnike në një mjedis shumë etnikë për shkak përgatitjes së tyre për jetesë në një mjedis të tillë.

Ky model arsimor, i ruan, i inkurajon, dhe integron në vehte vlerat shumë etnike dhe shumë kulturore, edukimin dhe mbindërtimin e nxënësve, arsimtarëve, të punësuarve nëpër shkolla si dhe të prindërve dhe mjedisit nëpërmjet ruajtjes së marrëdhënieve të mira që bazohen në respektimin e dallimeve, duke ndërtuar para se gjithash një shoqëri shumë etnike.

Synimi i arsimimit të integruar cilësor është ndërtimi i institucioneve edukativo-arsimore më të suksesshme dhe efektive që do ti promovojnë vlerat shumë etnike, qasjes individuale ndaj nxënësve, klimës pozitive dhe komunikimit konstruktiv në një ambient të mirë shkollor.

 

Rezultatet e Thirrjes publike për ndarjen e mjeteve financiare për organizimin e aktiviteteve të cilat kontribuojnë në zhvillimin dhe promovimin e multikulturalizmit, integrimit ndëretnik dhe tolerancës në arsimin fillor dhe të mesëm

listën e shkollave fillore

 listën e shkollave të mesme

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook