Një nga masat të cilat i miratoi Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për mbrojtjen e shëndetit publik në kushte të përhapjes së shpejtë të virusit korona është ndërprerja e përkohëshme e procesit edukativo- arsimor në vend. Nxënësit e shkollave fillore dhe nxënësit e shkollave të mesme nuk shkojnë në shkollë, nuk e ndjekin mësimin. Më të vegjëlit nuk ndjekin kopshtet. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se edukimi arsimor duhet të ndalojë. Përkundrazi, ekzistojnë mënyra të ndryshme se si fëmijët të vazhdojnë të edukohen edhe në rrethana të jashtëzakonshme, prej në shtëpi.

Rekomandimi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është që të praktikohet kjo listë falas dhe e lirë për shfrytëzimin e platformave digjitale, aplikacioneve dhe përmbajtjeve të cilat mund të jenë të dobishme për edukimin e të rinjëve.

Arsimimi është proces e jo akt. T'i ndihmojmë fëmijët të vazhdojnë të mësojnë në shtëpi gjatë periudhës përderisa shkollat dhe kopshtet janë të mbyllura përkohësishtë.

 

https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0