EU JCR shpall thirrjen e dytë për Programin për bashkëpunim-partneritete për doktoraturë në 13 fusha tematike në mes JTC dhe institucioneve të larta arsimore me reputacion ndërkombëtar në shkencë dhe teknologji. 
LINKU: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships
Afati i fundit për aplikim është 3 maj 2020
Për përmirësimin e intefejsit shkencë - politikë, JCR filloi një program bashkëpunimi për partneritete të doktoraturës për krijimin e një bashkëpunimi mes institucioneve të arsimit të lartë dhe universiteteve të vendeve anëtare të BE-së dhe vendeve të kyçura në programin për hulumtim të BE-së “ Horizont 2020”. Partneriteti ju mundëson gjeneratave të reja me theks të veçantë në hulumtimin për krijimin e politikave.
Më 3 shkurt 2020 JRC shpalli thirrje të dytë për shprehje të interesi për trembëdhjetë fusha tematike: 
- Menaxhim dixhital
- Mobilitet të mençur,kyçur dhe të pastër 
- Tranzicioni i energjisë së BE-së 
- Zhvillimi i metodës për ndjekjen e progresit, transformimin e dizajnimeve dhe identifikimin e zgjidhjeve për arritjen e SDG-së. 
- Furnizim të sigurt dhe të qëndrueshëm me lëndët e para për kontinuitet të vlerave strategjike 
- Inteligjencë artificiale për vëzhgimin e tokës
- Modele grafike shkakore për kërcënime hibride
- Rezistenca e infrastrukturës së ndërtuar e fatkeqësive natyrore dhe artificiale 
- Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve ngjitëse
- Teknologjitë jo-energjetike nukleare dhe radiologjike për arritjen e agjendës së SDGs2030
- Sinergjia e metodave cilësore dhe sasiore për parashikim e aktiviteteve 
- Sjellja si nocion se si duhet të sillemi në bërjen dhe zbatimin e politikave 
- Qëndrueshmëria në analizën komplekse të të dhënave dhe modelimin statistikor

Informacionet më të hollësishme gjenden në JRC Science Hub.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook