Me qëllim të promovimit të praktikave të mira të aktiviteteve për mes të cilave kultivohen marrëdhënie harmonike e që bazohen në rrespektimin e diversit, ndërtimin e një shoqëri multikulturore dhe multietnike me çka mundësohet ngritje e institucioneve edukativo arsimore të suksesshme bashkëkohore dhe efektive të cilat promovojnë vlera multikulturore dhe multietnike, qasje të individualizuar ndaj nxënësve, klimë pozitive emocionale dhe komunikim konstruktiv shumëkahësh në ambient shkollor të këndshëm dhe nxitës, Ministria e arsimit dhe shkencës shpall thirrje publike për ndarjen e granteve për shkollat fillore dhe të mesme publike të cilat do të realizojnë aktivitete të përbashkëta që do të kontribojnë për zhvillimin dhe avansimin e multikulturalizmit, integrimit ndëretnik dhe toleracës. Aktivitetet mundë të realizohen në mënyre vetanake në nivel të shkollave ku mësimi realizohet në më shumë gjuhë mësimore ose në partneritet me shkollë tjetër.

Grante me lartësi deri në 30.000 denarë do tu ndahen 95 shkollave( 70 shkollave fillore dhe 25 shkollave te mesme) në bazë të selektimit të aplikacioneve nga ana e Komisionit për vlerësimin e aplikacioneve sipas Kriteriumeve të caktuara.


Aplikimi mundë të kryhet deri me datë 25.11.2019.

I inkurajojmë shkollat të aplikojnë me proekt për aktivitete të përbashkëta në mes nxënësve që ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme mësimore në linkun e mëposhtëm https://www.surveymonkey.com/r/mon_grant . 

 

 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook