Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton për mundësinë e marrjes së bursave ndërkombëtare nga ana e Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) për hulumtime në Japoni.

Informacionet më të hollësishme për bursa ndërkombëtare në Japoni gjenden në linkun në vazhdim: https://www.jsps.go.jp/j-inv/brochure/data/2019_fellowships_leaflet_e.pdf, ndërsa informacionet për mënyrën e aplikimit gjenden në:https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.html