Thirrje CERIC-ERIC


CERIC-ERIC, Central European Research Infrastructure Consortium 
Thirrje CERIC-ERIC https://vuo.elettra.trieste.it/


Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimi Evropian më 1 korrik 2014 në Bruksel firmosën Marrëveshjen për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë në Programin e Unionit “ Horizonti 2020” - Program, Korrnizë për hulumtim dhe inovacione ( 2014-2020)

Programi paraqet instrument financiar të Bashkimit Europian për mbështetje të hulumtimi dhe inovacioneve, me qëllim të rritjes ekonomike , krijimit të vendeve të reja të punës dhe konkurrencës. Disponon me buxhet mbi 70 miliard euro dhe do të zgjasë prej vitit 2014 deri më 2020.

Horizonti 2020 është e hapur për pjesëmarrjen e një numri të madh të organizatave dhe hulumtuesish individual: universitete, qendra kërkimore, laboratore, kompani shumë etnike, ndërmarrje të vogla dhe të mesme, organizata joqeveritare, shoqata qytetare, administratë publike, fonde, vetëqeverisje lokale etj.

Edhe këtë vit, CERIC-ERIC, një Konzorcium Qendror Evropian për hulumtim infrastrukturorë, ofron qasje në më shumë se 50 instrumente komplementare dhe dy laboratore për mbështetje për hulumtime multidisciplinare në të gjitha sferat e shkencës për materiale dhe teknologji.

Hulumtuesit nga e gjithë bota mund të aplikojnë për qasje falas, me kusht që rezultatet të publikohen si dhe të konfirmohet CERIC. 
Përveç qasjes deri te instrumentet dhe laboratoret , CERIC ofron mbështetje edhe për publikimet e mobilitetit dhe qasje të hapur për shumë më tepër.
Në këtë thirrje do të ketë dy afate:
• 1 mars 2019, të dispononi vlerësim paraprak dhe mundësi për të përmirësuar propozimin tuaj.
• 1 prill 2019 - 17h. rekomandohet vetëm për përdoruesit - ekspertë.
Përshkrim i detajuar i instrumenteve si dhe teknikat gjenden në linkun here.

Nëse jeni hulumtues i cili punon në Shqipëri, Bellorusi, Bosnjë- Hercegovinë, Bullgari, Estoni, Maqedoni, Latvi, Lituani , Mali i Zi, Moldavi, Rumani, Rusi, Serbi, Sllovaki ose Ukrainë aplikoni për qasje të hapur promocionale promotional open access: korrnizë e projektit evropian H2020 ACCELERATE, ACCELERATE mbështetje e personalizuar për përgatitjen e propozimeve, matja dhe analiza e të dhënave mund të sigurohen me kërkesën tuaj.

Për informacione më të hollësishme ju lutem vizitoni faqen përkatësisht linkun në vazhdim:


https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ or contact us Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.