Rezultatet e Thirrjes Publike për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikulturalizmit, integrimit ndëretnik dhe tolerancës në shkollat fillore dhe të mesme për vitin shkollor 2018/2019

Të nderuar,

Publikohen rezultatet e Thirrjes Publike për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikulturalizmit, integrimit ndëretnik dhe tolerancës në shkollat fillore dhe të mesme

Lista e shkollave fillore fitues të grantit

Lista e shkollave të mesme fitues të grantit

Qëllimi kryesor i këtyre granteve është promovimi i praktikave të mira për aktivitetet ku bazohen marrëdhëniet e harmonizuara, të cilat themelohen me respektimin e diversitetit, duke ndërtuar një shoqëri multikulturore, duke mundësuar ndërtimin e institucioneve bashkëkohore, të suksesshme, edukativo-arsimore të cilët do të promovojnë vlera multietnike dhe multikulturore, qasje të individualizuar ndaj nxënësve, klimë pozitive emocionale dhe komunikim konstruktiv shumë orjentues në një mjedis të këndshëm dhe stimulues shkollor.