Të nderuar,

Janë publikuar rezultatet e konkursit për ndarjen e 50 (pesëdhjetë) bursave për nxënësit – fëmijët pa prindër nga shkollat
​​e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2018/2019 0911975/2 nga 09.10.20108.

fëmijët _pa _prindër_2018-2019_23.11.2018.pdf

Kontratë _për fëmijët _pa prindër_2018.pdf

Ju informojmë se të gjithë përfituesit e bursave që nga 25 janar 2019 duhet të vijë në Ministrinë e Arsimit dhe të sjellin  kontratën e nënshkruar përveç 3 kopjeve të sjellë një kopje të llogarisë së trasanksionit që do të ketë emrin e fituesit të bursës.