Të nderuar ,

Janë publikuar rezultatet e konkursit për ndarjen e 80 (tetëdhjetë) bursave  për nxënësit e talentuar atletët nga shkollat
​​publike dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2018/2019 br.0911970 / 2 vit 2018/09/10

nxënësit_e talentuar_sportistët_2018-2019.pdf

Kontratë_për_80_nxënës_sportista_2018.pdf

Ju  informojmë se të gjithë përfituesit e bursave që nga 25 janar 2019 duhet të vijnë në Ministrinë e Arsimit dhe të sjellin kontratën e nënshkruar përveç 3 kopjeve të sjellin edhe  një kopje të llogarisë së transaksionit që do të ketë emrin e fituesit të bursës.