Rezultatet e publikuara të konkursit për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme që realizojnë programe me mësim nga profesioni i hotelierisë – I turizmit në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2018/2019 br.09-11972 / 2 09.10.20108 vit.

 Profesioni i turizmit_-_ _2018-2019.pdf

Kontratë për profesionin e turizmit_2018.pdf

Informohen  të gjithë përfituesit e bursave që nga 25 janar 2019 duhet të vijnë në Ministrinë e Arsimit dhe të sjellin kontratën e nënshkruar në  3 kopje dhe kopje të llogarisë së transaksionit që do të ketë  emrin e fituesit të bursës.