Që të arrihet zhvillim socio-ekonomik në Republikën e Maqedonisë është e nevojshme koordinim i drejtpërdrejtë  mes politikave  për punësim dhe politikave  arsimore.
Sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë u mbajt takim punues e grupit sektorial “ Arsim, punësim dhe politikë sociale “. Përveç institucioneve  për herë të parë morën pjesë edhe përfaqësues  të institucioneve donatore dhe përfaqësues të  organizatave qeveritare, me ç′rast do të mundësohet koordinim më i mirë mes institucioneve dhe donatorëve në nivel politik dhe teknik.  
Grupin sektorial e kordinojnë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministria  e Arsimit dhe Shkencës . Fjalime mbajtën ministrja  Carovska dhe Deskoska dhe Nikolla Bertolini, udhëheqës i Sektorit për bashkëpunim në Delegacionin e BE-së.  

MPPS i paraqiti sfidat dhe planet kyçe - reformat në sistemin për mbrojtje sociale, deinstitucionalizimin, masat për punësim dhe rritjen e punësimit, barazinë gjinore, zhvillimin e hershëm të fëmijëve dhe zgjidhjen e çështjes së personave pa dokumente.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përqëndruar  në realizimin e Strategjisë për arsim 2018-2025 përkatësisht reformat në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm, harmonizimin e arsimit me tregun e punës, praktikat e inkluzivitetit arsimor dhe vendosjen  sistemit për evaluim  dhe sigurim të  cilësisë në arsimin e lartë.
 “ Qëllimi i këtij grupi sektorial është që të kanalizohet dialogu sektorial që të sigurohet puna e përbashkët e masave dhe politikave prioritare në sektorin “ Arsim, punësim dhe politikë sociale”, dhe të vendoset harmonizim  dhe sinergji ndërmjet iniciativave të ndryshme.
Gjithashtu, përmes qasjes  së këtillë, mjetet buxhetore  dhe e gjithë ndihma dhe resurse të cilat janë në dispoziciin, do të shfrytëzohen tërësisht në mënyrë më të mirë dhe transparente për realizimin e politikave të planifikuara.

Qeveria u zotua se deri më 2019, do të vendos qasje të tërësishme  koordinuese  sektoriale ndërmjet të gjitha insitucioneve, donatorëve dhe organizatave partnere.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook