Zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi, sot realizoi takim me ambasadorin e Republikës së Francës në Republikën e Maqedonisë, Kristian Timonie, takim në të cilin biseduan  për tema dhe segmente të ndryshme nga sfera e arsimit, për bashkëpunimin e deritanishëm, bashkëpunim i cili u vlerësua lartë.

Bashkëbiseduesit theks të vecantë i dhanë aplikimit te gjuhës frënge në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, me ç´ rast u diskutua edhe për interesimin e nxënësve për mësimin e kësaj gjuhe në kornizën e mësimit të rregullt, dhe gjithashtu  u bisedua edhe për avancimin e arsimit në paralelet bilinguale frankofone të cilat tanimë ekzistojnë në kuadër të gjimnazeve në vend .

Bisedime u zhvilluan edhe në thellimin e bashkëpunimit në sferën e arsimit të lartë dhe dhe shkencës, nëpërmjet intezivimit të këmbimit të studentëve dhe mobilitetit të kuadrit shkencor, me shumë stipendione dhe lloje të tjera të përkrahjes financiare për realizim të  projekteve arsimore dhe projekteve shkencoro-hulmutuese.

Në këtë takim Ademi informoi ambasadorin edhe për prioritetet e ministrisë në përputhshmëri me Strategjinë për arsim  2018-2025, e cila ditëve të fundit u miratua edhe nga ana e Qeverisë.