Më 14 janar 2016, Ministria e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë zyrëtarisht e pranoi Konceptin për arsim interkulturor si dokument zyrtar të MASH.

Koncepti u hartua nga grupi i ekspertëve i formuar nga QDN Shkup në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës.

Iniciativa për krijimin e Konceptit për arsim interkulturor është pjesë e projektit “Koncepti multietnik në arsim” i implementuar nga ana e QDN Shkup dhe MASH me përkrahje financiare të Ministrisë së punëve të jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Koncepti për arsimim interkulturor është hartuar në bazë të hulumtimit të kushteve momentale në shumicën e shkollave mono-etnike dhe multi-etnike nga vendet rurale dhe urbane në R.M. me qëllim të vlerësimit të dimensionit interkulturor në arsimin fillor dhe të mesëm.

Koncepti do të ofrojë qasje, praktika pozitive dhe eksperienca për përkrahje kros-kurikulare të vlerave ndërkulturore përmes kurikulit zyrtar dhe të fshehur. Përfitimi i veçantë nga Koncepti për arsimim interkulturor do të jetë dimensioni mikro pedagogjik i të njëjtit.

 

Koncepti për arsim interkulturor pranohet

Lista e model shkollave të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook