Правилник за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта.

 

Дополна/измена на правилникот за средните училишта (од 09.10.2014) може да се превземе тука.