Врз основа на член 62 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14), министерот за образование и наука донесе: Правилник за стандардите за исхраната и за оброците во основно училиште.

 

Правилникот може да се превземе тука.

 

Измената на правилникот од 24.09.2014 може да се превземе тука.

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook