Врз основа на член 35 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/08, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), министерот за образование и наука донесе Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште.

 

Правилникот може да се превземе тука.

Прилогот кон споменатиот правилник тука.

Дополна/измена на правилникот за основните училишта (од 01.02.2016) може да се превземе тука.

Дополнување на прилогот може да го симнете тука.

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook