При приклучување кон одржувањето на „Најголемиот глобален час“, училиштата во Република Македонија потребно е во неделата од 28 септември до 2 октомври 2015 година, да организираат едночасовна настава со учениците од третто до деветто одделение, согласно следните материјали:

-  „Вовед во Глобалните цели за одржлив развој“ (за наставен час со должина од 60 минути)

-  „Вовед во Глобалните цели за одржлив развој“ (за наставен час со должина од 30 минути)

-  „Образованието може да го смени светот“

-  „Разбирање на насилството во заедниците“

-  „Чиста вода за сите“

-  „Не застануваме на половина пат - од Милениумските развојни цели кон Глобалните развојни цели„

-  „Што е мир?„

-  „Во светот нема еднаквост. Дали е тоа праведно?“

-  „Енергетски проект во рамките на Глобалните развојни цели“

 

 

 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook