Министерството за образование и наука информира дека Конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2015/2016 година е објавен во печатените медиуми и на интернет страницата www.mon.gov.mk.

Согласно Конкурсот, предвидени се вкупно 6.058 слободни места. Распределбата на леглата, ќе се врши согласно Законот за студентски стандард, според кој студентите се делат на три категории:

Во првата, опфатени се студентите од ранливите категории, односно од семејства чиишто вкупни приходи не ја надминуваат нето минималната плата утврдена во Република Македонија. Опфатноста на оваа категорија на студенти, кои имаат предност при сместувањето е до 40% од вкупниот број на легла во домовите. Втората категорија се студенти кои постигнале особено висок успех во учењето. Опфатноста на оваа категорија на студенти е до 25% од вкупниот број на легла во домовите. Третата категорија се студенти коишто не се опфатени во претходните две категории, за кои ќе се распределат до 35% од вкупниот број на легла во домовите.

Пријавувањето се врши електронски, со пополнување на пријава поставена на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk. Електронското пријавување на студентите од II година и повисоките години на студирање почнува од 12.07.2015 година и ќе трае до 12.08.2015 година, додека електронското пријавување на студентите од I година почнува од 18.08.2015 и трае до 28.08.2015 година. Студентите, кои ги исполнуваат условите и пополниле електронска пријава за сместување во некој од студентските домови во Скопје, документацијата наведена во конкурсот ја доставуваат до Министерството за образование и наука и тоа, студентите од II и повисоките години во периодот од 13.08.2015 година до 20.08.2015 година, додека студентите од I година во периодот од 31.08.2015 година до 04.09.2015 година. Студентите коишто аплицирале за сместување во некој од студентските домови надвор од Скопје, документите ги доставуваат до Комисијата за прием и проверка на документацијата во домот за кој конкурираат.

Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години на студирање ќе се објави на 29.08.2015 година, додека конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 12.09.2014 година, на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk, по што, во рок од 5 дена од денот на објавувањето постои можност за доставување на приговор до архивата на Министерството за образование и наука.

Доколку и по објавување на конечните списоци со примени студенти во студентските домови, останат непополнети сместувачки капацитети во одреден дом, електронското пријавување ќе продолжи сé до целосно пополнување, но ќе трае најдоцна до 25.09.2015 година.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

upatstvo priracnik

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook