Универзитетот Зарка (Zarqa University) од Кралството Јордан организира Меѓународна конференција за математика и сметање, која ќе се одржи од 24 до 26 април 2019 година.

Конференцијата е наменета за истражувачи и експерти од целиот свет со цел да се дискутира за најновите постигнувања во теоретската и применетата математика, а кои на платформите за математичари, научници, инженери, индустријалци, истражувачи, универзитетски професори, студенти и сите оние кои имаат желба да работат на полето на математиката и статистиката ќе имаат можност да разменуваат знаења, иновативни идеи, како и да остварат контакти за меѓусебна идна соработка.
Подетални информации за конференцијата може да се најдат на следнава интернет страница: http://iacmc.zu.edu.jo