Почитувани,

Ве информираме дека се објавени резултатите од Конкурсот за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичка струка во Република Македонија за учебната 2018/2019 година бр.09-11972/2 од 09.10.20108 година

 ученици_од_угостителско_-_туристичка_струка_2018-2019.pdf

Договор_за_туртичка_струка_2018.pdf

Се известуваат сите добитници на стипендија дека до 25 јануари 2019 година треба да дојдат во Министерството за образование и наука и да го донесат потпишан договорот во прилог во 3 примероци и да донесат копија од трансакциска сметка која ќе гласи на името на добитникот на стипендијата.