Почитувани,

Објавуваме одлуки за избор на кандидати за унапредување, по интерен оглас 07-2018.

 

Одлуки_по_Интерен_оглас_07-20180001.jpg

Одлуки_по_Интерен_оглас_07-20180002.jpg

Одлуки_по_Интерен_оглас_07-20180003.jpg

Одлуки_по_Интерен_оглас_07-20180004.jpg