Почитувани,

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за  учебната 2018/2019 година

 

Резултати - Добитници талентирани.pdf

Резултати - Одбиени талентирани.pdf

Договор_за_100_талентирани_ученици_2018.pdf

 

Се известуваат сите добитници на стипендија дека до 25 јануари 2019 година треба да дојдат во Министерството за образование и наука и да го донесат потпишан договорот во прилог во 3 примероци и да донесат копија од трансакциска сметка која ќе гласи на името на добитникот на стипендијата.