Почитувани,

     Ве известуваме дека во прилог се РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ КОНКУРС - град СКОПЈЕ, за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

     По објавување на резултатите, студентите кои аплицирале по повторниот конкурс имаат право на приговор во рок од 5 дена кој се поднесува во архивата на Министерството за образование и наука.

Со почит

1._Rezultati_od_POVTOREN_KONKURS-SKOPJE_postari_godini.pdf

2._Rezultati_od_POVTOREN_KONKURS_-_SKOPJE_aplikacija_prva_godina.pdf