Врз основа на член 13 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува:

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС
за  доставување барања за одобрување учебници по странски јазици
во основно и средно образование

Предмет на јавниот повик:

 Доставување  барање за одобрување на учебници по странски јазици во основното и средното образование за следните наставни предмети:

1.   Италијански јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишното основно образование,

2.   Италијански јазик  (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишното основно образование,

3.   Италијански јазик  (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишното основно образование,

4.   Италијански јазик  (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишното основно образование,

5. Италијански јазик (втор странски јазик) за I година на средното четиригодишно образование,

6. Италијански јазик (втор странски јазик) за II година на средното четиригодишно образование,

7. Италијански јазик (втор странски јазик) за III година на средното четиригодишно образование,

8. Италијански јазик (втор странски јазик) за IV година на средното четиригодишно образование,

Барање за одобрување  учебник по странски јазици може да побара: Домашен издавач, како и издавач од друга држава во која е регистриран за издавачка дејност, преку законски застапници во Република Македонија.

Кон барањето  заинтересираните домашни издавачи, односно издавачи од друга држава во која се регистрирани за издавачка дејност преку законски застапници во Република Македонија задолжително доставуваат:

-домашниот издавач треба да достави доказ дека е регистриран за издавачка дејност во Република Македонија,

-странскиот издавач треба да достави доказ дека е регистриран за издавачка дејност во државата во која му е седиштето и овластување за законски застапник во Република Македонија.

- овластениот законски застапник на странскиот издавач треба да достави договор или друг соодветен доказ дека одобрениот учебник ќе го дистрибуира во наредните 5 учебни години,

- учебниците по странски јазици се доставуваат во  пет примероци во печатена форма (во колор).

Рокот за доставување  учебници по странски јазици е 13.04.2018 година.

Заинтересираните издавачи може да ги превземаат Наставните програми и Концепцијата за изработка на учебник од веб страната на Бирото за развој на образованието. www.bro.gov.mk

Ненавремено доставеното барање и/или некомплетно доставената документација нема да се земе во предвид.

Барањaта за одобрување  учебници по странски јазици  да се доставаат на  адреса:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ул. ,,Св.Кирил и Методиј“ бр.54-Скопје

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-petar-mk

Заменик министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook