Министерството за образование и наука известува дека се повлекува од употреба учебникот по наставниот предмет Општество за IV одделение за деветгодишно основно образование од авторот Биљана Живковиќ, одобрен со Решение на министерот за образование и наука бр. 10-1596/1 од 19.06.2009 година.

Министерката за образование и наука Рената Дескоска, по предлог на Комисијата за повлекување од употреба на учебникот по Општество за IV одделение во деветгодишно основно образование од авторот Биљана Живковиќ, го потпиша решението за повлекување на учебникот.

Причина за повлекување на учебникот се констатациите на Комисијата според која во првата тематска целина од учебникот со наслов Семејство, домаќинсто и општество, се дадени информации, толкувања и активности кои се однесуваат само на потполни двогенерациски семејства, односно семејства составени од двајца родители и нивните родени деца. Со тоа, при обработка на овие содржини, децата кои живеат со еден родител, кои немаат родители или се посвоени или згрижени се ставаат во ситуација на ризик да се чувствуваат непријатно и/или засрамено заради различноста на нивниот семеен статус. Исто така, во образложувањето во учебникот за еднородителските семејства („Тоа се семејства каде што децата живеат со еден родител поради нивно несогласување“), ги става во непријатна ситуација децата чии родители се разведени, но и создава конфузија и/или нелагода кај децата кои живеат во еднородителски семејства поради други причини.

Комисијата констатирала дека учебникот по наставниот предмет Општество за IV одделение за деветгодишно основно образование нема мултикултурна и интеркултурна димензија, како и дека учебникот содржи поими и објаснувања кои не се прилагодени за возраста на учениците кои го користат.

Од тие причини, од страна на Комисијата е даден предлог за повлекување на учебникот по Општество за IV одделение за деветгодишно основно образование од авторот Биљана Живковиќ.

ministerka-slika-mk-2

Министер за образование и наука

zamenik-mk 

Заменик министер за образование и наука 

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo

strategija-prepriemachko

SDIS v2

 

mon_slika.jpg

мостови

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 Untitled-Banner 1

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook